Prva stran
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov urgentne medicine je bila ustanovljena 22.9.1995 pod okriljem Zbornice zdravstvene nege Slovenije – Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, na pobudo iniciativnega odbora, ki ga je vodila Slavica Klančar. V iniciativnem odboru so bile zastopane medicinske sestre in zdravstveni tehniki iz vseh slovenskih regij.
17Okt 23

 

                       Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
           Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
                           Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
 
 
         Organizira strokovni seminar
 
       URGENTNI PACIENT – UTRIP ŽIVLJENJA
      19. in 20. oktober 2023
      Terme Čatež
 

7Sep 22

                              Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
           Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
                           Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
 
 
                               Organizira strokovni seminar
 
                      13. in 14. oktober 2022
              Terme Čatež
 
7Sep 22

UKC LJUBLJANA
KO za travmatologijo

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu in postopku preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 67/15)
ORTOPEDSKI TEHNOLOG / ORTOPEDSKA TEHNOLOGINJA

18Okt 19

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
           Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
                           Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
 
 
                                        Organizira strokovni seminar

 

       URGENTNI PACIENT – VEČ KOT SAMO ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA

      24. in 25. oktober 2019

      Terme Čatež

 

 

18Okt 19

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu in postopku preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 67/15) Objavlja

POSTOPEK ZA PRIDOBIVANJE NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE (NPK)

za poklic ORTOPEDSKI TEHNOLOG / ORTOPEDSKA TEHNOLOGINJA

17Okt 23


 

URGENTNI PACIENT – UTRIP ŽIVLJENJA

19. in 20. oktober 2023

Terme Čatež


ZBORNIK

25Okt 16

V Ljubljani je med 7. in 9. oktobrom 2016 potekal redni jesenski sestanek European federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa). Priprave in organizacijo delovnega srečanja sta zelo uspešno izvedli Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji. Predstavnika Slovenije v evropskem združenju, Dejan Doberšek in Drago Satošek, ki je tudi član izvršnega odbora EfCCN-e, sta se potrudila in pripravila zanimivo srečanje tudi v kulturno družabnem smislu.

28Jan 16

3. mednarodni kongres »Urgentni pacient – včeraj, danes, jutri«
 
Nada Macura Višić, Vida Bračko
 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci je 15. in 16. oktobra organizirala 3. kongres z mednarodno udeležbo s področja urgentne zdravstvene nege. Ob tem smo proslavili 20. letnico delovanja strokovne sekcije. Kongres, ki je potekal pod naslovom »Urgentni pacient – včeraj, danes, jutri« je potekal v Termah Čatež. Poleg gostoljubnosti osebja, nam je bilo ob prihodu naklonjeno tudi lepo vreme in jesensko obarvana okolica.
28Jan 16

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci je na 3. mednarodnem kongresu  podelila Priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju. Prejemnika priznanja sta:

Tanja Vranešević Žmavc in Uroš Grošelj

 

8Nov 15

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov je 15. in 16. oktobra 2015 organizirala 3. mednarodni kongres URGENTNI PACIENT - VČERAJ, DANES, JUTRI
Poleg ostalih tujih predavateljev, je bila tudi prisotna tudi podpredsednica EfCCNa gospa Anne Kokko. Poleg predavanja je tudi povdarila pomen sodelovanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci ter Evropskega združenja za življenjsko ogroženega pacienta (EfCCNa). Hkrati je tudi izrekla Čestitke ob jubileju. V novicah EfCCNa si lahko preberete podrobnosti. Kliknite na povezavo: Novice EfCCNa